SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Godātie lietotāji,


Sakarā ar pēdējā laikā palielinājušos platformas negodprātīgas izmantošanas un krāpniecības mēģinājumu skaitu, sākot ar 2016. gada 07. jūniju tiks ieviesti papildus drošības pasākumi drukāto dokumentu aizsardzībai. Sākot ar šo datumu uz katra drukātā dokumenta, fonā, vertikāli tiks norādīts dokumentu izveidojušā lietotāja uzņēmuma nosaukums.

Šīs izmaiņas nekādā veidā nav saistītas ar izmaiņām datu bāzē, un tām nebūs nekādas ietekmes uz sasaisti ar citām sistēmām.