Vispārējā informācija par apmācībām

Mūsu piedāvātās apmācības nodrošina personālam spēju pareizi izmantot programmu, lai maksimāli izmantotu tās piedāvātās iespējas, sastādot transportlīdzekļu remonta aprēķinus un veicot transportlīdzekļu apskates, iedziļinoties to konstrukciju īpatnībās. Mācību laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar transportlīdzekļu remonta tehnoloģijām, to aprīkojumu, nodrošinot zināšanas ekspertu profesionālajā līmenī.
Piedāvājam piedalīties regulārās apmācībās, 6 līdz 10 cilvēku grupās, laikos, kas iepriekš tiks izziņoti.
Tāpat ir iespējams noorganizēt individuālas apmācības, kuru laikus varam pielāgot jūsu vajadzībām un apstākļiem.
Pēc izmaiņām programmā vai tās moduļos, vai arī pēc papildus funkciju ieviešanas, organizējam papildus apmācības, kuru laikā apmācam strādāt ar jaunajām programmas funkcijām un iespējām.

Šajā gadā paredzētās apmācības:

  • Jauno Audatex lietotāju apmācības
  • Pieredzējušo Audatex lietotāju apmācības
  • Individuālās Audatex lietotāju apmācības (var tikt noorganizētas gan iesācējiem, gan pieredzējušiem lietotājiem)
  • Jauno programmu apmācības (tikai ievads programmas jaunajās funkcijās).

Nosacījums dalībai apmācībās - iepriekš apmaksāts rēķins. Rēķins par apmācībām tiks nosūtīts visiem reģistrētajiem dalībniekiem 3 dienu laikā pēc reģistrācijas.

 

Atgriezties uz
sākumu

šeit