Audatex pasaulē

Audatex zaudējumu novērtēšanu sāka 1961.gadā Vācijā, ar mērķi paātrināt zaudējumu noregulēšanas procesu un samazināt apdrošinātāju izmaksas. Šodien Audatex ir pasaules tirgus līderis, kurš darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē.

Audatex sniedz pakalpojumus apdrošināšanas, neatkarīgo ekspertīžu un transportlīdzekļu remonta nozarēs, lai transportlīdzekļiem radušies zaudējumi tiktu apstrādāti pēc iespējas efektīvāk. Mēs esam pazīstami ar savu kompetenci transportlīdzekļu zaudējumu novērtēšanas kā arī remontu jomās, ar taisnīgu un objektīvu pieeju visām zaudējumu noregulēšanas procesā iesaistītajām pusēm - gan īpašniekam (valdītājam), gan remontuzņēmumam, gan apdrošinātājam. Audatex remonta izmaksu aprēķini kalpo kā pamatojums ekspertu novērtējumiem vairāk nekā 11 miljonos atlīdzību lietu visā pasaulē.

2006.gada 13.aprīlī Audatex kļuva par Solera Inc. korporācijas daļu. Solera Inc. ir tehnoloģisko pakalpojumu un konsultāciju uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un citiem zaudējumu noregulēšanas procesā iesaistītajiem uzņēmumiem . Solera centīsies vēl vairāk stiprināt Audatex pozīcijas visā pasaulē , un ir gatavi investēt tehnoloģiju un jaunu pakalpojumu izstrādē un ieviešanā.

AX Baltic

2005.gada 17. janvārī tika izveidots uzņēmums UAB AX Baltic, kurš kļuva par Audatex pārstāvi Baltijas valstīs - Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. 2005.gada 8.februārī tika prezentēta AudaStation lietuviešu versija - jau pirmā gada laikā lietotāju skaits pārsniedza 100 lietotājus. 

2006.gada 13.martā tika izveidota UAB AX Baltic pārstāvniecība Latvijā, un tā paša gada 14.martā tika prezentēta arī AudaStation latviešu versija. Audatex uzsāka attīstību Latvijā.

2007.gada maijā tika uzsākta Audatex jaunās programmas AudaShare ieviešana tirgū, un līdz 2007.gada beigām tā pilnībā aizstāja līdz šim izmantoto AudaStation.

2007.gada 1.augustā tika atvērta UAB AX Baltic filiāle Klaipēdā, kurā strādā profesionāli programmētāji. Šis solis ļāva vēl ātrāk uzlabot visus Audatex produktus, ieviest jaunas funkcijas un iespējas, kā arī piedāvāt saviem klientiem vairāk pakalpojumu.